Veertigdagentijd

Het getal veertig komt in de Bijbel regelmatig voor. We vinden het al in het boek Genesis. God laat het veertig dagen en nachten regenen, opdat alles op aarde vernietigd wordt. Alleen Noach zijn familie en de dieren worden gered van de ondergang.
De Joden die uit Egypte vertrekken zwerven veertig jaar door de woestijn en Paulus vertelt ons dat hij vijf maal de veertig-min-een slagen heeft gekregen.
Het getal heeft een relatie met het bevrijdende woord van de Heer. Na veertig is er een nieuwe kans, of gebeurt er iets bijzonders. Er wordt een periode afgesloten en een nieuwe toekomst ligt open. In die geest hebben wij elk jaar opnieuw veertig dagen om toe te groeien naar die geweldige ervaring van het loskomen uit de duisternis van de dood en vooruit te kunnen blikken naar de verrijzenis van de Heer. Wij worden dan uitgenodigd om te leven in zijn licht.

Jezus zelf heeft tijdens zijn leven veertig dagen en nachten in de woestijn de tijd genomen om de bekoringen die het mensenbestaan kent te overwinnen. Zo kon hij vrij van bijbedoelingen de blijde boodschap verkondigen die ook de mensen zelf vrij zou kunnen maken. In zijn leven doet hij niet anders. Hij opent blinden de ogen, laat doven weer horen, geneest de zieken, opdat alles wat hen belemmert om te leven naar Gods bedoeling van hen weggenomen zal worden. In zijn leven deed Hij niets anders dan aan mensen een Blijde Boodschap verkondigen: Het Rijk Gods is nabij!

De komende veertig dagen kunnen voor onszelf een bezinnende tijd zijn, waarin we ons de bevrijdende momenten in ons eigen leven herinneren, opdat ze ons opnieuw kunnen bemoedigen. Momenten die ons energie geven om dr te gaan of toch iets nieuws te beginnen en het anders te doen. We zijn er immers nooit te oud voor. Het kan ook heilzaam zijn voor anderen.

We kunnen door ons er-zijn zonder het zelf te weten voor de ander een antwoord zijn. We hoeven niet eens zelf te horen, dat we soms door onze aanwezigheid iets van verlossing kunnen aanreiken in de geest van Hem die ons daarin is voorgegaan.

Kees Gordijn
Maastricht, februari 2018