JUBILEA 2022

  Elk jaar op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, vieren wij als (Nederlandse) Broeders dat we ons door professie verbonden hebben tot een aan God toegewijd leven - als lid van de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de Broeders F.I.C.
Wij vieren dus allemaal feest, de verjaardag van onze professie.
Op die dag gedenken we met extra waardering en dankbaarheid díe medebroeders, die een jubileum vieren:

Dit jaar zijn dat de broeders Joop van Eijk en Henk Rolvers die zich 70 jaar geleden aan onze Congregatie verbonden. Dat deden de broeders Maarten Bouw, Alfred Fest en Jozef Hengst 65 jaar geleden. En 60 jaar geleden verbond broeder Jos Berkemeijer zich aan onze gemeenschap.
We zetten hen op 15 augustus graag eens extra in de bloemetjes !

Joop van Eijk - 70 Henk Rolvers -70 Maarten Bouw - 65
diapresentatie diapresentatie diapresentatie
     
Alfred Fest - 65 Jozef Hengst - 65 Jos Berkemeijer - 60
diapresentatie diapresentatie diapresentatie

Voor elke feesteling hebben we een kleine diapresentatie gemaakt: Een paar momenten uit het leven van deze jubilaris.

Felicitaties zijn natuurlijk altijd welkom: voor broeder Henk Rolvers op Julianastraat 4, 1156GV in Halfweg en voor alle anderen op Brusselsestraat 38, 6211PG in Maastricht.
  
LIEFDE VOOR DE SCHEPPING

Ook al zijn we maar een bescheiden groep, toch willen wij als broeders met overtuiging mee blijven werken aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, zoals paus Franciscus dat noemt en ons daartoe oproept.
* Een groep geïnteresseerden verdiept zich in de betekenis van de encycliek Laudato Si voor onze huidige situatie .
* Er worden teksten gemaakt voor gebed en viering over Gods blijvende zorg voor ons én onze verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping en voor de slachtoffers van ons gebrek aan zorg.
  

Liefde voor de Schepping
* We plannen een speciale retraite "Liefde voor de Schepping".
* Ons bestuur besteedt zorg aan duurzaamheid, o.a. door aandacht voor energie-gebruik, gebruik van grondstoffen, ondersteuning van milieu-organisaties.
* We geven speciale aandacht aan de jaarlijkse Scheppings-viering van 1 september tot 4 oktober, het feest van de 'milieu-heilige' Franciscus van Assisi.

KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)


naar boven