ONZE JUBILARISSEN

Met grote waardering en dankbaarheid gedenken wij de Broeders, die dit jaar op 15 Augustus, het feest van Marie Tenhemelopneming, een jubileum vieren.
Zij en wij als hun medebroeders gedenken hun religieuze professie, die zij 70, 65, 60 of 50 jaar geleden aflegden - en tevens al de jaren, dat ze met liefde en toewijding
lid waren van onze Congregationele gemeenschap.
Gerard Hermans - 70 Paul Marx - 70 Crispinianus Mooren - 70
foto-presentatie foto-presentatie foto-presentatie
Kees Zonneveld - 70 Gait Welling - 65 Wim Swüste - 60
foto-presentatie foto-presentatie foto-presentatie
Gé van Vugt - 60 Frans Wils - 60 Jos Bom - 50
foto-presentatie foto-presentatie foto-presentatie
Postadressen:
Gerard Hermans, Paul Marx, Crispinianus Mooren, Kees Zonneveld en Gait Welling : Brusselsestraat 38, 6211PG Maastricht
Wim Swüste : Erasmusdomein 120F, 6229 GD Maastricht
Gé van Vugt : Casila 647, Talca, Chile
Frans Wils : Westeinde 101, 2512 GW Den Haag
Jos Bom : Capucijnengang 3, 6211 RV MaastrichtEEN REISVERHAAL

Broeder Remy Nuykorong, sedert 2012 onze general ekonoom, behoorde vorig jaar tot de jubilarissen. In een boeiend getuigenis kijkt Remy terug op de reis van zijn leven-tot-dan-toe. Na reeds 25 jaar leven, bidden en werken als Broeder FIC heeft Remy al véél te delen met ons.
We willen u dit niet onthouden. Margreet de Rijke heeft dit getuigenis graag voor ons vertaald.
     

Sluit vrede met de natuur !

De enorme wateroverlast waar velen in Limburg onder geleden hebben en nog lijden (nog afgezien van wat in Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk gebeurd is) maakt ons pijnlijk bewust hoe wij mensen het evenwicht in de natuur steeds meer verstoren.
Anderzijds zijn er ook tekens van hoop, dat er veranderingen gaan plaatshebben.
Lees daartoe deze korte beschouwing.DE REVITALISATIE VAN DE BEYART

Vooraf:
Onlangs verscheen in de Mededelingen van het Religieuze Huis Nederland (voorheen de Nederlandse provincie van onze congregatie) een uitgebreid overzicht van de stand van zaken m.b.t. de komende REVITALISATIE van De Beyart. We danken de redactie van deze Mededelingen voor het beschikbaar stellen van al die informatie, die we hier integraal weergeven.


Het algemene toekomstbeeld:Lees hier de uitvoerige informatie over dit alles.

KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)

naar boven