IN MEMORIAM

In de voorbije dagen, rond de feestdag van Maria Tenhemelopneming,
zijn binnen een week tijd vier medebroeders overleden.
Wij moeten afscheid nemen van de broeders

Han van Wieringen
02.12.1940 – 10.08.2020
Joop Maas
02.09.1924 – 11.08.2020
Grégoire de Wit
29.04.1922 – 12.08.2020
Jos Straates
24.07.1935 – 16.08.2020


Wij verliezen in hen dienstbare betrokken medebroeders
en zijn dankbaar dat wij hen zo lang in ons midden mochten hebben.
JUBILARISSEN NEDERLAND

Op 15 augustus 2020, het feest van Maria Tenhemelopneming, vieren we de professiefeesten van de Nederlandse jubilarissen.
De jubilarissen kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 75, 70, 65 en 60 jaar. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie soms ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.

Wij vieren in dankbaarheid hun jubilea.

Aufridus Soudant - 75 jaar
Nico Brunott - 70 jaar
Henk van Lieshout - 65 jaar
Frans Turkenburg - 65 jaar
Lo Koeleman - 60 jaar
Henk Munnich - 60 jaar


Aufridus Soudant : 75
presentatie
Nico Brunott : 70
presentatie
Henk van Lieshout : 65
presentatie
Frans Turkenburg : 65
presentatie
Lo Koeleman : 60
presentatie
Henk Munnich : 60
presentatie

JUBILARISSEN GENERAAL BESTUUR

Ook in het generaal bestuur zijn er dit jaar jubilarissen.
De broeders Augustine Kubdaar en Remy Nyukorong herdenken op 15 september 2020, het feest van O.L.V. van Zeven Smarten, dat zij zich 25 jaar geleden verbonden hebben met de congregatie.

Broeder Augustine is in 2018 gekozen tot generale overste.
Broeder Remy is sinds 2012 generaal econoom.
Beide broeders hebben hun thuisland Ghana verlaten om zich vanuit Nederland dienstbaar te maken voor het bestuur van de congregatie.

Wij vieren in dankbaarheid hun zilveren jubileum.
Augustine Kubdaar : 25
presentatie
Remy Nyukorong : 25
presentatie


DE BUSSUMSE BROEDERS VAN MAASTRICHT II

Nico Guns en Jos van Eijden hebben een beknopt overzicht gemaakt van de ruim 50-jarige geschiedenis van de broeders in Bussum.

Zie het vervolg van De Bussumse broeders van Maastricht
  KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven