Advent 2020

Advent, tijd om uit te zien
naar Kerstmis.
Zeker dit jaar heel bijzonder,
nu corona ons beperkingen oplegt.
Afstand houden.
Misschien ook een tijd om
na te gaan wat Advent
voor ons betekent
en uit te zien naar
nieuwe inspiratie,
nu we door corona
een beetje op slot zitten.

Hoe werd de Verlosser ontvangen
door de Romeinen en Herodes?
Een wereld op slot voor
verlossing?
Ondanks lichamelijke beperkingen
is onze Geest vrij !


Kees Gordijn
    

Viering 180 jaar Broeders FIC

GROEIEN IN MILDHEID

De Congregatie FIC, de Broeders van Maastricht, is in 1840 gesticht door de Maastrichtse priester Louis Rutten, samen met Jacques Hoecken, onze broeder-medestichter.
Dat is nu dus 180 jaar geleden.
De 'plechtigheid' had plaats op 21 november, een Maria-feest, in het huis In de Rooden Leeuw, in heel armoedige omstandigheden.
Maar wat die beginners dreef was de krachtige overtuiging van de noodzaak iets te doen voor de opvoeding en vorming van vooral de arme jeugd van Maastricht. Het sterke verlangen hun lot te verbeteren en hun een goede toekomst te geven - geďnspireerd door Gods liefde voor ál zijn kleine en grote mensen.
Men had wel de hoop, maar totaal geen zekerheid, dat 'de onderneming' ook zou slagen, maar men vertrouwde er op dat de oprechte bedoelingen gezegend zouden worden.
En die zegen is er inderdaad gekomen!
Door alle beginmoeilijkheden heen is onze Congregatie gegroeid, zowel in Nederland als in andere landen.


  
c. Rainer Sturm   Wij zijn heel dankbaar voor alles wat door Gods zegen en onze menselijke inzet in al die jaren tot stand is gekomen en nu nog volop plaatsheeft.
In onze Nederlandse situatie zijn we nu in een fase van VOLTOOIING, terwijl onze broeders elders met veel dynamiek voortgaan. Ons leven blijft ook nu volop de moeite waard, maar onze uiterlijke activiteiten zijn geleidelijk aan grotendeels stil gevallen. Voltooiing is een prachtige tijd. Het is een tijd van dankbaarheid, van verdieping, van afronding en zo mogelijk ook van overdracht.

In die dankbare stemming hebben we op 21 november ons 180-jarig bestaan gevierd en hebben dit keer gekozen voor het thema: GROEIEN IN MILDHEID - in het spoor van onze Stichters. Mildheid naar anderen, mildheid naar onszelf, mildheid naar de vele mensen van goede wil om ons heen.
Een van onze broeders maakte een mooie overweging over dit thema en deze overweging willen we graag met u delen.
We hopen, dat ze ook u zal inspireren - zoals wij erdoor geraakt en bemoedigd zijn.

Met groot vertrouwen gaan wij ons 181e jaar in !
ZORG VOOR DE AARDE

Onlangs vond in Rome een vergadering van religieuzen plaats. Onze medebroeder Johan Muijtjens was een van de deelnemers. Doel van de bijeenkomst was elkaar te bemoedigen in de zorg voor de aarde en haar bewoners. Want er gaat nog veel niet goed, zoals paus Franciscus bij herhaling benadrukt. Wat hebben we gedaan met onze schepping? Een omgekeerd scheppingsverhaal kan ons dat bewust maken.

Lees verder over de zorg voor de aarde en haar bewoners
   
NIEUWE EIGENAAR
DE BEYART

Het Beyart-complex is verkocht. Na 124 jaar is het Moederhuis De Beyart overgedragen in andere handen. De nieuwe eigenaar ontwikkelt in samenspraak met het bestuur van het Woonzorgcentrum plannen voor de toekomst van De Beyart.

Lees verder
  KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven