NIEUW GENERAAL BESTUUR

Op woensdag 22 augustus 2018 hebben de leden van het generaal kapittel een nieuw bestuur gekozen.
Het nieuwe generaal bestuur bestaat uit de volgende leden:
Br. Augustine Kubdaar, generale overste
Br. Theodorus Suwaryanto, vicaris
Br. Raphael Besigrinee
Br. Valentinus Daru Setiaji
   

Br. Augustine Kubdaar

Br. Theodorus SuwaryantoBr. Raphael BesigrineeBr. Valentinus Daru Setiaji

GENERAAL KAPITTEL

  Van 5 t/m 25 augustus 2018 heeft in Denekamp het generaal kapittel plaats gevonden. Onder het motto ´Getuigen van Gods liefde´ hebben de broeders uit de verschillende provincies met elkaar besproken wat voor de congregatie van belang is voor de komende jaren. In een boodschap aan alle broeders is dat kernachtig verwoord.

Lees de KAPITTELBOODSCHAP

De deelnemers vanuit het Religieus Huis Nederland hebben aan hun medebroeders van de andere provincies een bijzondere boodschap doorgegeven als onderdeel van ´het verhaal dat verder gaat´.

Lees de BOODSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BROEDERS

HET VERHAAL GAAT VERDER: GEASSOCIEERDE LEDEN

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Sinds 1990 kent de congregatie geassocieerde leden. Evenals de broeders laten ook zij zich inspireren door wat de stichters voor ogen stond. Ieder in zijn of haar eigen leven probeert zo dat verhaal voort te zetten.

Bekijk het paneel Geassocieerden
  

  

ROTTERDAM:
REGINA PACIS

Regina Pacis was de naam van ons klooster in Rotterdam. De eerste broeders begonnen daar in 1927 met het onderwijs. Het begin van een bewogen geschiedenis.

Zie de periode aan het Beukelszoonplein

PRIVACYBELEID

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. In ons privacybeleid geven wij daar gevolg aan. Ons beleid is er op gericht de veiligheid te waarborgen van de persoonsgegevens, die wij verzamelen en verwerken.

Lees de notitie Privacybeleid Broedersvanmaastricht.nl
  KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven