JUBILARISSEN 2018

Op 15 augustus vieren we de professiefeesten van de Nederlandse jubilarissen. De jubilarissen kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij vieren in dankbaarheid hun jubilea.

Hans van Leeuwen
70
Toon Verkoijen
70
Noud Fonken
65
Gerard van Geel
60
foto'sfoto'sfoto'sfoto's


Ted van der Geest
60
Ton van Baaren
50
Jos van Dinther
50
foto'sfoto'sfoto's

Als u belanstelling hebt voor een A1 POSTER van alle congregationele jubilarissen in 2018 kunt u deze in pdf downloaden :
met witte achtergrond of met oranje achtergrond.

MARIA TENHEMELOPNEMING
Lees de overweging.

GENERAAL KAPITTEL

Van 5 t/m 25 augustus 2018 wordt het generaal kapittel gehouden. Deze zesjaarlijkse bijeenkomst vindt dit keer plaats in Denekamp. Het thema is "Getuigen van Gods liefde". Vanuit Nederland nemen de broeders Ton van Baaren, Wim Luiten, Johan Muijtjens en Frans School aan het kapittel deel.

Lees de brief over het kapittel van de generale overste, broeder Martinus Handoko.
   

HET VERHAAL GAAT VERDER:
STADSKLOOSTER DEN HAAG

   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht. Het Stadsklooster in Den Haag wil een centrum zijn van ontmoeting en inspiratie voor veel mensen in Den Haag en omstreken. Met het motto Geloven in ontmoeting staat het Stadsklooster in de ruim 175-jarige traditie van de Broeders van Maastricht. Zo gaat het verhaal verder.

Bekijk het paneel Stadsklooster

PRIVACYBELEID

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. In ons privacybeleid geven wij daar gevolg aan. Ons beleid is er op gericht de veiligheid te waarborgen van de persoonsgegevens, die wij verzamelen en verwerken.

Lees de notitie Privacybeleid Broedersvanmaastricht.nl
  KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven